Aşırı Terleme Tedavisi

Aşırı Terleme Tedavisi Samsun

Aşırı terleme durumu hem erkekler hem de kadınlar için oldukça sıkıntılı ve sorunlu bir durumdur. Bu durum özellikle kişilerin sosyal ve psikolojik yaşamlarını da oldukça olumsuz etkilemektedir. Çünkü terleme sorunu kişilerin içerisinde bulundukları ortamlardaki kişileri de rahatsız edebilmektedir. Sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisi ise terden rahatsız olan kişilerin bu sebeple terleyen kişiyle iletişim kurma sıklıklarını en aza indirmektedirler. Bu nedenle sadece fizyolojik bir sıkıntı olmaktan çıkan aşırı terleme durumu bireyi sosyal ve psikolojik problemlerle karşılaşmasına da neden olabilmektedir. Günümüzde ise aşırı terleme tedavileri ile bu sorunlar temelli bir şekilde çözülebilmektedir. Burada en etkili olarak botoks tedavisi uygulanmaktadır. Bu yöntemle terlemeye neden olan sempatik sinirleri felç edilerek ter bezlerinin aşırı ter üretimi engellenmektedir.

Aşırı terleme ile ilgili farklı yöntemler doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde engellenemeyen aşırı terleme sorunu için Botulinum toksin uygulaması yani botoks uygulaması kesin ve en net çözümü sunmaktadır. Bu uygulamanın sağladığı faydalar ise şu şekildedir;

  • Aşırı terlemenin etkisinin ortadan kaldırılması iş ve aile yaşamında daha rahat hareket etmeyi sağlamaktadır.
  • Aşırı terleme kişinin iş konusundaki verimini düşürmektedir. Bu tedavi sonrası kişi en iyi verimde işinde çalışabilmektedir.
  • Aşırı terleme sorunu nedeniyle sosyal anlamda içine kapanıklılık durumu bu tedavi ile son bulmaktadır.
  • Aşırı terleme durumu aynı zamanda diğer bazı hastalıkları tetikleyici etkisi bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemleriyle bu tarz durumların önüne geçilmektedir.
  • Terlemenin en önemli yan etkisi olan kötü koku durumu da kalıcı olarak bu tedavi yöntemiyle ortadan kalkmaktadır.

Aşırı Terleme Tedavisi Uygulaması

Aşırı terleme tedavisi ile insanlar kendilerini oldukça zor durumda bırakan terleme sorununun önüne geçmektedir. Uygulama 6-12 ayda bir seanslar şeklinde yapılmaktadır. Yaygın terleme şikayeti olan hastaların tedavisi akupunktur uygulaması ile de desteklenebilmektedir.